Řešení IoT projektu
DataFly je

pro vzdálený monitoring procesů snímačů měřící například tlak, teplotu, vlhkost, CO2 nebo hladinu v průmyslových oblastech. Nabízíme komplexní služby v oblasti měření elektrických a neelektrických veličin.

Mobirise

Komunikace

Data se vysílají pomocí IoT technologií (Ethernet, Wifi, GSM, Lorawan, NB-IoT) komunikačním protokolem MQTT.

Cloudové řešení

Data se ukládají do cloudového úložiště a následně se tak mohou zobrazovat, spravovat, analyzovat, zálohovat nebo sdílet.

Vizualizace

Pro vizualizaci dat je možné vytvořit webovou aplikaci zpřístupňující údaje z použitých snímačů.

Vzdálený monitoring procesů

Systém DataFly je určen ke vzdálenému monitoringu procesů. Data z průmyslových snímačů, které měří fyzikální veličiny jako například tlak, teplotu, výšku hladiny, vlhkost, koncentraci CO2 a další, jsou odesílána přes sběrnici RS 485 s komunikačním protokolem Modbus RTU do komunikační brány RS 485 / WIFI-MQTT GATEWAY. GATEWAY umožňuje připojení až 3 snímačů s měřením až 9 veličin a přenos jejich dat prostřednictvím sítí WIFI protokolem MQTT do CLOUDU Microsoft Azure. K dispozici je jednoduchá aplikace pro konfiguraci modulu.

Dle požadavku zákazníka je možné zajistit vizualizace naměřených hodnot pomocí nástroje Microsoft PowerBI nebo open source aplikace Grafana.


Aktuálně je připravována varianta kombinovaného snímače atmosférického tlaku, vlhkosti a teploty okolního vzduchu, stupně jeho znečištění a koncentrace CO2. Tento snímač obsahuje kombinovaný senzor uvedených veličin a zároveň novou GATEWAY pro přenos dat sítí IoT LORA do CLOUDU. GATEWAY umožňuje napájení z vestavěné baterie s životností 5 až 10 let podle nastavených přenosových parametrů nebo napájení ze sítě.

Cloudové řešení

Jako cloudové řešení byla zvolena platforma Microstoft Azure - komplexní cloudová platforma s podporou IoT. Nabízí sadu online aplikací, které mohou přijímat, generovat, sdílet, zpracovávat, vzájemně si vyměňovat, či ukládat data. Součástí platformy je samostatný operační systém Windows Azure sloužící jako runtime systém.

Platforma Microsoft Azure je rozdělena do 3 částí:

1 – Výpočetní část spravuje spuštěné aplikace.
2 – Úložiště zajišťuje úložiště dat pro aplikace a nabízí možnosti pro ukládání.
3 – Strukturální část – zajišťuje propojení s internetem a datovými centry Microsoftu. Centrálním místem pro správu je Portál Microsoft Azure.

Mobirise

Měření v budovách

Bezdrátová komunikace jednotek je zajištěna komunikační technologií WiFi. Je možné využít existujících podnikových sítí bez nutnosti instalace další infrastruktury. Pro připojení do WiFi sítě je využita RS 485 / WiFi-MQTT GATEWAY (GW) od firmy Papouch. K jedné GW je možné připojit více snímačů různých fyzikálních veličin (teplota, tlak, vlhkost, CO2, atd.). Jednotlivé snímače jsou ke GW připojeny drátovým vodičem. GW vyžaduje externí zdroj napájení, což v budovách není zásadním omezením. Měření jednotlivých veličin může být provedeno v krátkých intervalech (od 10 s).

Mobirise

Venkovní měření
– lokální bezdrátová síť

Bezdrátová komunikace jednotek je zajištěna komunikační technologií LoRa. Pro komunikaci je využita LoRa GATEWAY firmy MULTITECH s možností pokrytí plochy jednotek km2 (např. pole, louky, vinice atp.). Pro připojení senzorů do lokální LoRa sítě je vyžadována nová LoRA GATEWAY (GW) od firmy BD SENSORS. Jednotlivé snímače fyzikálních veličin mohou být připojeny přímo k GW přes připojovací konektor anebo prostřednictvím kabelů přes průchodku. GW firmy BD SENSORS umožnuje bateriové napájení. Měření jednotlivých veličin může být provedeno v konfigurovatelném intervalu (od 1 minuty), přičemž s rostoucím intervalem se prodlužuje doba provozu bez nutnosti výměny baterie.

Mobirise

Venkovní měření
– globální bezdrátová síť

Bezdrátová komunikace jednotek je zajištěna komunikační technologií LoRa. Pro komunikaci je využita LoRa Českých Radiokomunikací, která porývá velkou část České republiky. Pro připojení senzorů do globální LoRa sítě je vyžadována nová LoRA GATEWAY (GW) od firmy BD SENSORS. Jednotlivé snímače fyzikálních veličin mohou být připojeny k GW přes připojovací konektor anebo prostřednictvím kabelů přes průchodku. GW firmy BD SENSORS umožnuje bateriové napájení. Měření jednotlivých veličin může být provedeno v konfigurovatelném intervalu (od 1 minuty), přičemž s rostoucím intervalem se prodlužuje doba provozu bez nutnosti výměny baterie.

Mobirise

Vizualizace PowerBI / Grafana

Pro vizualizaci naměřených dat uložených v cloudu lze využít vizualizační nástroj Microsoft PowerBI, který je součástí volitelných prostředků Microsoft Azure, nebo open source řešení Grafana. Pro Grafanu je na cloudu Microsoft Azure vytvořen dedikovaný virtuální server.

Demo aplikace

Mobirise

Meteostanice

> Wifi Gateway DataFly
> Snímač DMP 331i (Modbus)
> Snímač teploty SD 122 (Modbus)
> Kombinovaný snímač STHC102 relativní vlhkost a CO2 (Modbus)

Mobirise

Výška hladiny užitkové vody

> Wifi Gateway DataFly
> Snímač výšky hladiny LMP 307i (Modbus)


Produkty

Mobirise

Gateway – RS 485 / WIFI-MQTT

Komunikační brána pro přenos dat z různých snímačů fyzikálních veličin prostřednictvím sítě WIFI protokolem MQTT do Cloudu Microsoft Azure.

Mobirise

DMP 331i – RS 485

Precizní inteligentní snímač tlaku / vestavná sonda výšky hladiny s digitálním výstupem RS 485.


Mobirise

LMP 307i – RS 485

Precizní inteligentní nerezová ponorná sonda s digitálním výstupem RS 485. Je určena pro kontinuální měření výšky hladiny vody a čistých nebo lehce znečištěných kapalin.

Mobirise

STH 102 – RS 485

Snímač teploty a relativní vlhkosti
do interiéru s digitálním výstupem RS 485, vhodný pro měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu v prostorech chráněných proti vodě.

Mobirise

STHC 102 – RS 485

Snímač teploty, relativní vlhkosti a CO2
do interiéru s výstupem RS 485, pro měření koncentrace oxidu uhličitého, teploty a relativní vlhkosti vzduchu v prostorech chráněných proti vodě.

Mobirise

SD 122 – RS 485

Inteligentní snímač teploty se stonkem
a plastovou hlavicí, určený pro kontaktní měření teploty kapalných nebo plynných látek.

V rámci projektu DataFly nabízíme snímače tlaku a výšky hladiny s rozhraním RS 485 (Modbus RTU) společnosti BD SENSORS
a snímače teploty, relativní vlhkosti a CO2 s rozhraním RS 485 (Modbus RTU) společnosti SENSIT.
Tyto snímače jsou propojeny modulem DataFly společnosti PAPOUCH.

Kontaktní osoba

Mobirise

Martin Šimoník

projektový manažer

+420 721 307 394
martin.simonik@bdsensors.cz